Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Aktuellt om corona

Traficoms nyheter om coronaviruset

På den här sidan

Aktuellt

THL rekommenderar starkt att alla transportföretag och rederier som transporterar personpassagerare oberoende av rutt och transportsätt förutsätter ett negativt coronavirustestresultat av alla rese...
Genom ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar åläggs leverantörer av transporttjänster att sörja för åtgärder som förhindrar spridningen av coronavirussjukdomen. Ändringen träder i kraft den 22 ...
Genom ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar åläggs leverantörer av transporttjänster att sörja för åtgärder som förhindrar spridningen av coronavi-russjukdomen. Ändringen trädde i kraft den 22...
Begränsningarna i passagerar- och persontrafiken fortsätter i gränsöverskridande busstrafik och taxitrafik, vilket företag och förare med persontrafiktillstånd ska beakta. Begränsningarna har trätt...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har fattat beslut om att införa en trafikplikt för fartygstrafiken mellan Vasa och Umeå i Sverige. Beslutet minskar coronalägets negativa effekter på sj...
Begränsningarna i passagerar- och persontrafiken fortsätter i gränsöverskridande buss-trafik och taxitrafik, vilket företag och förare med persontrafiktillstånd ska beakta. Begränsningarna har trät...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har den 22 januari 2021 fattat beslut om att fortsätta den allmänna trafikplikten med Eckerö Line för fartygstrafik mellan Finland och Estland, efter at...
Myndigheternas hälsosäkerhetsåtgärder har ökat avsevärt på flygplatserna i Finland. Institutet för hälsa och välfärd THL bedömer i sitt utlåtande att det inte längre är nödvändigt att avbryta passa...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har på basis av utlåtandet av Institutet för hälsa och välfärd THL beslutat att fortsätta begränsa passagerarflygtrafiken från Förenade konungariket Sto...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har inlett ett anbudsförfarande för att skaffa reguljärflygtrafik till fem regioncentrum. Syftet med konkurrensutsättningen är att trygga de nödvändiga ...
Transport- och kommunikationsverket Traficom avbryter passagerarflygtrafiken från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, Irland och Sydafrika till Finland under tidsperioden 11.1.2021...
Begränsningarna i passagerar- och persontrafiken fortsätter i gränsöverskridande buss-trafik och taxitrafik, vilket företag och förare med persontrafiktillstånd ska beakta. Be-gränsningarna har trä...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har den 31 december 2020 fattat beslut om att fortsätta allmänna trafikplikter för fartygstrafik mellan Finland och Sverige, och Finland och Estland eft...
Passagerarflygtrafiken från Storbritannien till Finland stoppades i två veckor genom Transport- och kommunikationsverket Traficoms beslut av den 21 december. På basis av utlåtandet från Institutet ...
All passagerarflygtrafik från Storbritannien till Finland avbryts i två veckor från och med den 21 december 2020. Enligt utlåtandet som Transport- och kommunikationsverket Traficom fått av Institu...
För främjande av journalistiskt innehåll beviljas totalt 7,5 miljoner euro. Statsunderstödet är avsett för att stödja medier som producerar journalistiskt innehåll och som drabbats av coronaepidemi...

Trafikplikt för fem inrikes flygrutter

Transport- och kommunikationsverket Traficom har beslutat att ålägga en allmän trafikplikt på fem rutter i hemlandet. Trafikplikterna gäller rutterna från Helsingfors till Joensuu, Jyväskylä, Karle...
Begränsningarna i passagerar- och persontrafiken fortsätter i gränsöverskridande buss-trafik och taxitrafik, vilket företag och förare med persontrafiktillstånd ska beakta. Be-gränsningarna har trä...
För konsumenten är Cybersäkerhetsmärket en garanti för att produktens eller applikationens informationssäkerhetsegenskaper är i ordning. Traficom beviljar märket till de nätapplikationer och nätans...
Transport- och kommunikationsverket Traficom fortsätter konkurrensutsättningarna av fartygsrutter som eventuellt behöver coronastöd enligt den allmänna trafikplikten för sjöfarten. Rutten mellan Va...