Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Aktuellt om corona

Traficoms nyheter om coronaviruset

På den här sidan

Aktuellt

Begränsningarna i passagerar- och persontrafiken fortsätter i gränsöverskridande buss-trafik och taxitrafik, vilket företag med persontrafiktillstånd ska beakta. Begränsningarna har trätt i kraft d...
Begränsningarna i passagerar- och persontrafiken fortsätter i gränsöverskridande buss-trafik och taxitrafik, vilket företag och förare med persontrafiktillstånd ska beakta. Be-gränsningarna har trä...
På grund av coronaepidemin fortsätter lättnaderna för lastbils- och bussförare att förnya sin yrkeskompetens. Förnya din yrkeskompetens dock inom den normala tidtabellen om du kan.
Statsrådet beslöt den 17 juni att minska begränsningarna i trafiken över de inre gränserna. Med trafik över de inre gränserna avses trafik mellan Finland och övriga länder som hör till Schengenområ...
Begränsningarna i passagerar- och persontrafiken fortsätter i gränsöverskridande busstrafik och taxitrafik, vilket företag och förare med persontrafiktillstånd ska beakta. Begränsningarna har trätt...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har fattat beslut om införande av allmänna trafikplikter för skötseln av sjörutterna som är centrala med tanke på försörjningsberedskapen, industrins be...
Begränsningarna i passagerar- och persontrafiken fortsätter i gränsöverskridande busstrafik och taxitrafik, vilket företag och förare med persontrafiktillstånd ska beakta. Begränsningarna har trätt...
Transport- och kommunikationsverket Traficom begränsar inte det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen inom området för samkommunen för Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt. Enligt...
Begränsningarna i passagerar- och persontrafiken fortsätter i gränsöverskridande buss-trafik och taxitrafik, vilket företag och förare med persontrafiktillstånd ska beakta. Be-gränsningarna har trä...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har beviljat coronastöd för kollektivtrafiken till stadsregioner. Genom de två tilläggsstöd som beviljats med anledning av corona är det möjligt att ers...
Flexibilitet i fråga om avläggandet av yrkesprov har införts i beviljandet av behörigheter för luftvärdighetsgranskare. Gamla behörigheter för luftvärdighetsgranskare kan omvandlas till nya, men he...
Begränsningarna i passagerar- och persontrafiken fortsätter i gränsöverskridande busstrafik och taxitrafik, vilket företag och förare med persontrafiktillstånd ska beakta. Begränsningarna har trätt...
Inom området för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt upphör begränsningarna av antalet passagerare i kollektivtrafiken den 25 april 2021. Inom området för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt...
I början av året konkurrensutsatte Transport- och kommunikationsverket Traficom reguljärflyg till fem landskapscentrum: Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kemi och Karleby. Flygtrafiken inleds i maj.
Transport- och kommunikationsverket Traficom har inlett nya konkurrensutsättningar för skötseln av sjörutterna inom ramen för allmän trafikplikt när den nuvarande upphandlingsperioden upphör. Syfte...
Transport- och kommunikationsverket Traficom begränsar inte det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen inom området för Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt. Enligt ämbetsverk...
Flygbolaget som den 26 mars 2021 utsågs till lufttrafikföretag på rutten Helsingfors–Kajana uppfyllde inte alla krav gällande den allmänna trafikplikten. Därmed inleder Traficom förhandlingar med b...
Transport- och kommunikationsverket Traficom fattade år 2020 på grund av coronaviruspandemin beslut som gjorde det möjligt att förlänga giltighetstiderna för piloters klass-, typ- och instrumentfly...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har 25.3–23.4.2021 begränsat det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen till hälften i väg- och spårtrafiken inom området för samkommunen f...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har fattat beslut om att fortsätta trafikplikten mellan Finland och Sverige och mellan Finland och Estland till slutet av april.