Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Aktuellt om corona

Traficoms nyheter om coronaviruset

På den här sidan

Aktuellt

Transport- och kommunikationsverket Traficom har beviljat coronastöd för kollektivtrafiken till stadsregioner. Genom de två tilläggsstöd som beviljats med anledning av corona är det möjligt att ers...
Flexibilitet i fråga om avläggandet av yrkesprov har införts i beviljandet av behörigheter för luftvärdighetsgranskare. Gamla behörigheter för luftvärdighetsgranskare kan omvandlas till nya, men he...
Begränsningarna i passagerar- och persontrafiken fortsätter i gränsöverskridande busstrafik och taxitrafik, vilket företag och förare med persontrafiktillstånd ska beakta. Begränsningarna har trätt...
Inom området för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt upphör begränsningarna av antalet passagerare i kollektivtrafiken den 25 april 2021. Inom området för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt...
I början av året konkurrensutsatte Transport- och kommunikationsverket Traficom reguljärflyg till fem landskapscentrum: Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kemi och Karleby. Flygtrafiken inleds i maj.
Transport- och kommunikationsverket Traficom har inlett nya konkurrensutsättningar för skötseln av sjörutterna inom ramen för allmän trafikplikt när den nuvarande upphandlingsperioden upphör. Syfte...
Transport- och kommunikationsverket Traficom begränsar inte det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen inom området för Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt. Enligt ämbetsverk...
Flygbolaget som den 26 mars 2021 utsågs till lufttrafikföretag på rutten Helsingfors–Kajana uppfyllde inte alla krav gällande den allmänna trafikplikten. Därmed inleder Traficom förhandlingar med b...
Transport- och kommunikationsverket Traficom fattade år 2020 på grund av coronaviruspandemin beslut som gjorde det möjligt att förlänga giltighetstiderna för piloters klass-, typ- och instrumentfly...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har 25.3–23.4.2021 begränsat det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen till hälften i väg- och spårtrafiken inom området för samkommunen f...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har fattat beslut om att fortsätta trafikplikten mellan Finland och Sverige och mellan Finland och Estland till slutet av april.
Tidpunkten för inledandet av lufttrafiken vid fem regionflygplatser har senarelagts så att trafiken inleds tidigast den 10 maj 2021 på grund av coronaläget.
Begränsningarna i passagerar- och persontrafiken fortsätter i gränsöverskridande busstrafik och taxitrafik, vilket företag och förare med persontrafiktillstånd ska beakta. Begränsningarna har trätt...
Transport- och kommunikationsverket Traficoms nya webbplats hälsosäkerhetitrafiken.fi har öppnats. På webbplatsen samlas instruktioner till både passagerare och trafikidkare för tryggt resande. Hur...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har träffat avgöranden angående lufttrafiken vid fem regionflygplatser i anslutning till ett offentligt anbudsförfarande.
Transport- och kommunikationsverket Traficom begränsar 27.3–25.4.2021 det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen till hälften i väg- och spårtrafiken samt i inrikes sjöfart inom område...
Lagen om smittsamma sjukdomar har kompletterats med tillfälliga bestämmelser för förhindrande av spridning av coronavirussmitta i trafiken, som är i kraft 22.2–30.6.2021.
Transport- och kommunikationsverket Traficom begränsar 25.3–23.4.2021 det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen till hälften i väg- och spårtrafiken inom området för samkommunen för E...
Enligt Transport- och kommunikationsverket Traficoms bedömning har de andra åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar som redan vidtagits hittills varit tillräckliga inom Birkalands område för ...
Enligt Transport- och kommunikationsverket Traficoms bedömning har de andra åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar som redan vidtagits hittills varit tillräckliga inom Päijänne-Tavastlands o...