Användning av KATSO-autentisering fortsätter i Traficoms tjänst för Transportärenden i Mina e-tjänster till slutet av oktober 2020

Transport- och kommunikationsverket Traficom har återställt KATSO-autentiseringen för Transportärenden i Mina e-tjänster till slutet av oktober 2020.

Det blev nödvändigt att återställa KATSO-autentiseringen eftersom de utländska personer som använder KATSO-tjänsten ännu inte kunde identifiera sig och sköta sina ärenden med Suomi.fi-fullmakterna i Mina e-tjänster. Det lönar sig dock att sköta fullmakterna redan nu på tjänsten Suomi.fi-fullmakter. (Extern länk) Andra personer kan använda Suomi.fi-fullmakterna normalt.