Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Begäran om utlåtande: utkasten till föreskrift med stöd av sjötrafiklagen

Transport- och kommunikationsverket Traficom ber om utlåtande om utkasten till föreskrift: Sjötrafik i kanaler och via rörliga broar, TRAFICOM/85519/03.04.01.00/2021 Sjötrafikmärken och ljussignaler samt utmärkning av ledningar och kablar, TRAFICOM/85487/03.04.01.00/2021 Utprickningssystemet och säkerhetsanordningarna för sjöfarten, TRAFICOM/85503/03.04.01.00/2021

Vänligen sänd utlåtandet till Transport- och kommunikationsverkets registratorskontor  (kirjaamo(at)traficom.fi) eller via utlåtande.fi senast 14.6.2021.

Ytterligare information

Ledande sakkunnig Risto Lång, tfn 0295346712, risto.lang(at)traficom.fi

Jurist Anna Mesimäki , p. 0295346163, anna.mesimaki(at)traficom.fi