Begäran om utlåtanden om föreskrifterna som gäller förarutbildning, teoriprovet för förarexamen och övningsbanor

Transport- och kommunikationsverket Traficom förbereder sig för förnyelsen av körkortslagen och begär utlåtanden om föreskrifterna som gäller förarutbildning, teoriprovet för förarexamen och övningsbanor.

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av körkortslagen (RP 70/2022 rd) lämnades till riksdagen den 5. maj 2022. I regeringens proposition föreslås ändringar i bl.a. innehållet i förarutbildningen och påföljderna för fusk i teoriprovet för förarexamen. Dessutom skulle körundervisningen som ges på en övningsbana i fortsättningen vara en obligatorisk del av utbildningen i riskidentifiering. Lagändringen påverkar innehållet i Traficoms föreskrifter om förarutbildning och teoriprovet för förarexamen. Därtill skulle Traficom få ett nytt bemyndigande att meddela föreskrifter om övningsbanor.

Syftet med ändringen av föreskriften om förarutbildning är att fastställa innehållet i de ytterligare lektionerna för utbildningen i riskidentifiering och precisera kraven på programvaran i simulatorerna som används i simulatorutbildningen. Till föreskriften fogas också en ny punkt om tillgodoräknande av utbildning som getts utomlands som möjliggör en jämlik behandling av dem som erhållit förarutbildning utomlands.

Syftet med ändringen av föreskriften om teoriprovet för förarexamen är att förebygga fusk och försök till fusk genom att på ett mer detaljerat sätt definiera svikligt förfarande i provet. Dessutom görs några mindre ändringar genom att korrigera tidigare formuleringar.

Syftet med föreskriften om övningsbanor är att införa enhetliga krav på övningsbanorna. I föreskriften fastställs bl.a. kraven gällande dimensioneringen av övningsbanorna och bilagorna som krävs för en ansökan om övningsbana.

Vänligen lämna in utlåtandet på adressen lausuntopalvelu.fi (Extern länk) senast 4.7.2022.


Ytterligare information ger:

Marjo Immonen, specialsakkunnig, marjo.immonen(at)traficom.fi, 029 534 5588