Beslut om ett föreskriftsprojekt: Gränserna för havsområdena som ro-ro-passagerarfartygen som omfattas av stabilitetsdirektivets tillämpningsområdet trafikerar

Transport- och kommunikationsverket Traficom har publicerat följande beslut om ett föreskriftsprojekt: Gränserna för havsområdena som ro-ro-passagerarfartygen som omfattas av stabilitetsdirektivets tillämpningsområdet trafikerar (TRAFICOM/398314/03.04.01.00/2020)