Beslut om föreskriftsprojekt angående besiktning av fartyg

Transport- och kommunikationsverket Traficom har publicerat följande beslut om ett föreskriftsprojekt: