Beslut om föreskriftsprojekt angående trafikanordningarnas färg, konstruktion och mått

Transport- och kommunikationsverket Traficom har publicerat ett beslut om ett föreskriftsprojekt gällande trafikanordningarnas färg, konstruktion och mått. Föreskriften förberedas i samarbete med Trafikledsverket.

Ytterligare information ger:

Specialsakkunnig Ossi Kortiainen, ossi.kortiainen(at)traficom.fi; tel. 029 5346310

Ledande sakkunnig Mikko Räsänen, mikko.rasanen(at)traficom.fi; tel. 029 5345255

Jurist Emma Thomasén, emma.thomasen(at)traficom.fi; tel. 029 534524