Beslut om föreskriftsprojekt: utbildningen till vägtransportledare för specialtransporter och förnyandet av rätten att arbeta som sådan

Transport- och kommunikationsverket Traficom har publicerat följande beslut om ett föreskriftspro-jekt:

Ytterligare information ger:
Sakkunnig Tea Murtoniemi, tea.murtoniemi(at)traficom.fi; tfn 029 5345463

Jurist Iida Alén, iida.alen(at)traficom.fi, tfn 029 534 5473