Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Digitala tjänster har fått en betydande roll under exceptionella tider - antalet fi-domännamn uppgick till en halv miljon

Digitala tjänsters roll i samhället har ökat kraftigt till följd av coronaepidemin, vilket för sin del har ökat efterfrågan på fi-domännamn avsevärt sedan mars 2020. Antalet registrerade fi-domännamn har redan uppgått till en halv miljon.

Finländarna använder internet flitigt. På grund av coronaepidemin har många aktörer startat nya webbutiker och flyttat sina tjänster till internet. Detta har också ökat efterfrågan på fi-domännamn. Det senaste beviset är att antalet fi-domännamn uppnådde en milstolpe på en halv miljon den 4 november 2020. Fi-domännamnet är en webbadress som slutar på .fi och möjliggör finländska digitala tjänster på internet. 

Fi-domännamnstjänsten kan anses ha uppstått år 1986 då uppgifterna om fi-namntjänsten fogades till internets rotnamntjänst. I början av internets utveckling ökade antalet fi-domännamn måttligt fram till början av 2000-talet. Efter att regleringen av domännamnsverksamheten blivit lindrigare och automatiserad har antalet fi-domännamn ökat konstant och kraftigt. Den tidigare milstolpen, en kvartsmiljon, uppnåddes vid slutet av 2010.

Figur 1: Månatliga registreringar å2 2019 - 2020. Antalet fi-domännamn ökade kraftigt från och med mars 2020. I oktober 2020 registrerades över 7 000 fi-domännamn.
Figur 1: Antalet fi-domännamn ökade kraftigt från och med mars 2020. I oktober 2020 registrerades över 7 000 fi-domännamn.

Traficom satsar på informationssäkerheten och tillhandahåller fi-domännamnsregistrarer en kostnadsfri distribuerad DNS

Då tjänsterna allt oftare är digitala finns det ett behov av tillförlitliga webbtjänster som är absolut nödvändiga för många aktörer. ”Vid Traficom har vi redan från början satsat kraftigt på fi-domännamnstjänstens informationssäkerhet. Vi har bland annat infört säkerhetstillägget DNSSEC som tryggar namnserverförfrågningar så att de inte hamnar i orätta händer”, säger ledande sakkunnig Juhani Juselius. Traficoms nya tjänst för fi-domännamnsregistrarer är en kostnadsfri distribuerad Anycast DNS som är det bästa skyddet mot överbelastningsangrepp mot namntjänsten. ”Vi hoppas att registrarerna av fi-domännamn börjar använda Anycast-tjänsten i omfattande grad och på det sättet förbättrar fi-domännamnens informationssäkerhet och feltolerans”, betonar Juselius. Anycastteknik gör det möjligt att placera en enskild namnserver på flera ställen runtom i världen. 

Transport- och kommunikationsverket Traficoms fi-domännamnstjänst har utvecklats kontinuerligt under åren. I dag kan fi-domännamn även innehålla till exempel skandinaviska bokstäver och samiska tecken. Samtidigt har regleringen av fi-domännamn blivit avsevärt lindrigare och dessutom har vi utvecklat verksamhetens kostnadseffektivitet i samarbete med registrarerna. 

Ytterligare information

Namntjänsten Traficom Anycast

Säkerhetstillägget DNSSEC

Juhani Juselius, ledande sakkunnig, tfn 0295 390 492, juhani.juselius(at)traficom.fi, twitter: @JuhaniJuselius  (Extern länk)

Traficom förvaltar ett register över fi-domännamn. Traficom förvaltar även fi-rotnamntjänsten som är kritisk för fi-adressernas funktion. Tjänsten omfattar närmare 200 geografiskt distribuerade fi-rotnamnservrar runt om i världen.

Alla företag, organisationer och privatpersoner kan registrera ett fi-domännamn oberoende av hemort. I Finland finns över 3000 registrarer som tillhandahåller fi-domännamn, registrerar domännamnet för dig och sköter alla tjänster som hänför sig till det, till exempel förnyande av domännamn. Registrarer tillhandahåller ofta även övriga tjänster, t.ex. e-post och webbsideutrymme