Hög belastning på vår kundservice

Vårt kundservicenummer 029 534 5100 är högt belastat just nu. Om du har fått vårt brev om tillfällig adress kan du kontrollera den adressuppgift som du anmält oss på våra e-tjänster. De adressuppgifter som finns i befolkningsdatasystemet kan du kontrollera i Myndighetens för digitalisering och befolkningsdata befolkningsdatasystem.