Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Nya föreskriften: Ordnande av beredskapsplanering i transportsystemet

Transport- och kommunikationsverket Traficom har den 15 maj 2020 utfärdat en föreskrift Ordnande av beredskapsplanering i transportsystemet (TRAFICOM/308489/03.04.04.00/2019).

Föreskriften gäller uppgörande av beredskapslan och ordnande av beredskapsplanering inom luftfart, spårtrafik och vägtrafik. Föreskriften träder i kraft den 20 maj 2020.

Föreskriften tillämpas inte på leverantören av vägtrafikstyrnings- och vägtrafikledningstjänster eller på museitrafikoperatörer. Föreskriften tillämpas inte heller på militär eller statlig luftfart.

Aktören ska ha en beredskapsplan som uppfyller kraven i föreskriften i bruk senast den 1 juni 2021.

 

Ytterligare information:

Överinspektör Auli Kankkunen, auli.kankkunen(at)traficom.fi; tfn 029 5346 074 (luftfart)

Överinspektör Jouko Pirttimäki, jouko.pirttimaki(at)traficom.fi; tfn 029 5346 834 (spårtrafik)

Specialssakkunnig Ossi Kortiainen, ossi.kortiainen(at)traficom.fi; tfn 029 5346 310 (vägtrafik/infrastruktur)

Ledande sakkunnig Mikko Västilä, mikko.vastila(at)traficom.fi; tfn 029 5345 584 (vägtrafik/ vägtransportföretagen)

Jurist Anne Seppänen, anne.seppanen(at)traficom.fi; tfn 029 5346 840