Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Problem med kalendervyn i tjänsten Mina ärenden

Kalendern i en del av tjänsterna i Mina ärenden visar fel år 1900. Problemet förekommer till exempel vid anmälan om överlåtelse av fordon, ägarbyten samt anmälan om sjötjänstgöring. När du väljer rätt dag i kalenderverktyget ändras även år 1900 till innevarande år 2021. Du kan använda tjänsterna normalt trots detta. Detta orsakar inte något avbrott i tjänsterna.

Om du i kalendern går till år 2020 kan du inte längre gå till år 2021. Då behöver du avbryta din anmälan och göra en ny anmälan.

I samband med byte av ägare av fordon visar tilläggsvalet avställning dessutom prisuppgiften 5,40 som en lång rad av decimaler. Annars fungerar valet normalt.