Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Den nationella resvaneundersökningen 2016

Genom den nationella resvaneundersökningen samlas in grundläggande information om finländarnas resvanor. Informationen är till hjälp vid förbättringen av mobilitetsmöjligheter och trafiksäkerhet samt i försöken att minska miljöolägenheterna från trafiken. Undersökningsresultaten ger information om olika färdsätt och faktorer som påverkar mobiliteten som behövs i trafikplaneringen.

Resvaneundersökningen 2016

Undersökningsmaterialet har sammanställts som en multimetodundersökning år 2016. Det var möjligt att delta i undersökningen per telefon, på nätet eller per brev. I undersökningen deltog stadsregioner med eget kompletterande urval. Totalt deltog över 30 000 finländare i undersökningen. Undersökningspublikationen (på finska) (Extern länk) gavs ut i mars 2018.

Cirkeldiagram: fördelningen mellan olika transportmedel

Allmän presentation av undersökningen

Den nationella resvaneundersökningen har genomförts sedan 1974 med ca sex års mellanrum. Undersökningsresultaten ger en allmän bild av finländarnas resvanor och personresornas variation med hänsyn till befolkningsgrupp, tid och region. Nedan presenteras de viktigaste resultaten från resvaneundersökningen 2016.

Resvaneundersökningen 2016 – publikationer och definitioner

Tidigare nationella resvaneundersökningar (1998-2011)

Kontaktinformation

Sakkunnig
Hanna Strömmer
hanna.strommer(at)traficom.fi
tfn 029 534 7053