Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Transaviabaltika har utsetts till att tillhandahålla reguljärflyg till Nyslott

Transport- och kommunikationsverket Traficom och Nyslotts stad har fattat sitt beslut i det offentliga anbudsförfarandet för upphandling av reguljär lufttrafik från Helsingfors till Nyslott. Vinnaren blev Transaviabaltika. Genom allmän trafikplikt tryggas flygförbindelsen mellan Nyslott och Helsingfors fram till slutet av 2024.

Traficom och Nyslotts stad fick in sju anbud. Som vinnare utsågs det förmånligaste bland de anbud som uppfyllde kraven i anbudsförfrågan. Avtalets värde blir cirka 5,7 miljoner euro.

"Vi inleder avtalsförhandlingarna med Transaviabaltika omedelbart efter upphandlingsbeslutet och strävar efter att slutföra dem så fort som möjligt. Lufttrafiken inleds i oktober så snart som möjligt efter att avtalet om köptrafik har undertecknats", berättar direktör Pipsa Eklund.

I konkurrensutsättningen konkurrensutsattes i huvudsak två tur-och-retur-flyg för vardagar mellan Nyslott och Helsingfors, med undantag för fredagar då det erbjuds ett tur-och-retur-flyg.

”En reguljär lufttrafikförbindelse anses vara ytterst viktig med tanke på den internationella industrin och företagsverksamheten i Nyslott, då lufttrafiken nu efter en paus på över ett år startar och lufttrafiken för Nyslotts del återgår till det normala. Att lufttrafiken nu fortsätter tryggar också verksamheten på Nyslotts flygplats året om och vi kan även börja bl.a. med att marknadsföra charterflyg”, säger Nyslotts ställföreträdande näringsdirektör Jarmo Häkkinen.

För upphandlingens kostnader ansvarar staten och Nyslotts stad. Nyslotts flygförbindelse har konkurrensutsatts enligt EU:s lufttrafikförordning.

Ytterligare information

Pipsa Eklund, direktör, Transport- och kommunikationsverket Traficom, pipsa.eklund(at)traficom.fi, tfn 029 534 5396

Jarmo Häkkinen, ställföreträdande näringsdirektör, Nyslotts stad, jarmo.hakkinen(at)savonlinna.fi, tfn 044 417 4008