Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Utlysning av programkoncessioner för televisionsverksamhet för pågående koncessionsperiod

Transport- och kommunikationsverket Traficom har fått Alfa Media Group Oy:s ansökan om programkoncession för televisionsverksamhet i UHF-nätet. Traficom skall offentliggöra den koncessionsansökningen som kommit in och informera andra intresserade om möjligheten att ansöka om koncession.

Innan programkoncessionen beviljas kan andra intresserade också enligt lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation ansöka om koncessioner om det finns ledig kapacitet. Programkoncessioner som beviljas är i kraft till slutet av pågående koncessionsperiod dvs. till 10.1.2027.

Ansökningstiden går ut den 14 december 2023.

Ytterligare information

Jurist Kalle Tuominen, tfn 029 539 0313, kalle.tuominen@traficom.fi

Specialsakkunnig Eliisa Reenpää, tfn 0295 390 418, eliisa.reenpaa@traficom.fi