Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Samtal till företagsnummer

I tabellen nedan finns priserna för samtal till riksomfattande abonnentnummer (företagsnummer). Priserna definieras av det teleföretag som respektive nummerområde hör till. Priserna är inklusive moms. Priserna för samtal till övriga riksomfattande abonnentnummer finns att tillgå i ditt teleföretags prislista.

Prisuppgifterna i tabellen baserar sig på anmälningar från det teleföretag som innehar nummerområdet i fråga.

En användare av ett riksomfattande företagsnummer kan byta tjänsteleverantör och behålla sitt nummer. Uppgift om det teleföretags nät som numret hör till får du på internet på nummerupplysningstjänsten för porterade nummer (Extern länk).

TELETJÄNST-FÖRETAGSAMTAL FRÅN ABONNEMANG I DET FASTA TELEFONNÄTETSAMTAL FRÅN MOBIL-ABONNEMANGDATUM FÖR PRIS-INFORMATION
Anvia Oyj    
Nummer som inleds med 0393 lna + 13,11 cent/min. msa + 13,11 cent/min. 11.1.2013, Priserna fr.o.m. 1.1.2013
Företagsnummer som porterats till Anvia Oyj 8,35 cent/samtal + 7,06 cent/min. 8,35 cent/samtal +17,14 cent/min11.1.2013, Priserna fr.o.m. 1.1.2013
Cuuma Communications Oy   
Företagsnummer som porterats till Cuuma Communications Oy (Ina)5,59 cent/min. + Ina11,17 cent/min. + msa3.9.2014
Företagsnummer som porterats till Cuuma Communications Oy (Access)8,35 cent/samtal + 8,83 cent/min.8,35 cent/samtal + 22,32 cent/min. 3.9.2014
Nummer som inleds med 0305 i användning för avtalstjänster8,8 cent/min. 8,8 cent/min. 3.9.2014
Dna Oy    
Nummer som inleds med 0290, 0301, 0303 och företagsnummer som porterats till DNA Oy8,35 cent/samtal + 6,91 cent/min.8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min.29.10.2018
029 18 00000 - 029 18 099998,4 cent/min.8,4 cent/min.25.4.2018
075303, 075308, 02910, 02916, 029188,35 cent/samtal + 6,91 cent/min.8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min. 25.4.2018 
Nummer som inleds med 029178,35 cent/samtal + 14,88 cent/min.8,35 cent/samtal + 14,88 cent/min.25.4.2018
Undantag: Nummer som inleds med 02900008 och 0290016 8,35 cent/samtal + 1,49 cent/min. 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min. 25.4.2018 
Undantag: Nummer som inleds med 029170290, 029170291 och 029170292 8,35 cent/samtal + 9,92 cent/min. 8,35 cent/samtal + 9,92 cent/min. 25.4.2018 
Undantag: Nummer som inleds med 0753030, 07530408,35 cent/samtal + 12,09 cent/min8,35 cent/samtal + 12,09 cent/min.25.4.2018
Elisa Oyj    
Nummer som inleds med 0102 - 0109 *) 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min. 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min 2.5.2016, Priserna fr.o.m. 1.6.2016 
alternativt: Nummer som inleds med 0102 - 0109 *)8,4 cent/min.8,4 cent/min.8.8.2017, Priserna fr.o.m. 1.6.2017
i användning för avtalstjänster   
Nummer som inleds med 01019 samt 0299-nummer som porterats till Elisa Abp:s nät lnamsa 20.3.2009 
Undantag: Nummer som inleds med 010284, 010285, 0104154, 0104164, 0104165, 01053, 010544, 01056911, 010615, 01076 samt nummer som inleds med 0205856 som porterats till Elisa 8,35 cent/samtal + 12,09 cent/min. 8,35 cent/samtal + 12,09 cent/min. 30.1.2013, Priserna fr.o.m. 1.1.2013 
Fujitsu Finland Oy    
Företagsnummer som porterats till Fujitsu Finland Oy 8,35 cent/samtal + 6,55 cent/min.8,35 cent/samtal + 18,05 cent/min. 11.2.2013, Priserna fr.o.m. 1.1.2013 
Nummer som inleds med 02935 8,35 cent/samtal + 9,83 cent/min. + lna 8,35 cent/samtal + 9,83 cent/min. + msa 11.2.2013, Priserna fr.o.m. 1.1.2013
Nummer som inleds med 02936 och 075 8,35 cent/samtal + 12,85 cent/min. + lna 8,35 cent/samtal + 12,85 cent/min. + msa 11.2.2013, Priserna fr.o.m. 1.1.2013 
Nummer som inleds med 02937 8,35 cent/samtal + 15,88 cent/min. + lna 8,35 cent/samtal + 15,88 cent/min. + msa 11.2.2013, Priserna fr.o.m. 1.1.2013 
Nummer som inleds med 029301, 029302, 0293090, 0293091, 02930000, 02930001, 02930002, 02930003, 02930007, 0293001, 0293002, 0293004000, 0293005, 029303000, 029303001, 0293400 och 029388392lnamsa11.2.2013
Andra nummer som inleds med 0293 3,02 cent/min. + lna 3,02 cent/min. + msa 11.2.2013, Priserna fr.o.m. 1.1.2013 
Line Carrier Oy   
Företagsnummer som porterats till Line Carrier Oy8,35 cent/samtal + 22,32 cent/min.8,35 cent/samtal + 22,32 cent/min.11.11.2015, Priserna fr.o.m. 1.12.2015
0753285100 - 07532852998,3452 cent/min.8,3452 cent/min.13.5.2014
Länsilinkki Oy   
Nummer som inleds med 02970 5,59 cent/min. + lna 11,17 cent/min. + msa 21.7.2014, Priserna fr.o.m. 1.1.2013
Företagsnummer som porterats till Länsilinkki Oy (lna) 5,59 cent/min. + lna 11,17 cent/min. + msa 21.7.2014, Priserna fr.o.m. 1.1.2013
Företagsnummer som porterats till Länsilinkki Oy (access) 8,35 cent/samtal + 8,83 cent/min. 8,35 cent/samtal + 22,32 cent/min. 21.7.2014, Priserna fr.o.m. 1.1.2013
Undantag: Företagsnummer som inleds med 0306703, 0753030 och 0753040 (porterats till Länsilinkki Oy; access)8,80 cent/min.8,80 cent/min.12.8.2014, Priserna fr.o.m. 11.8.2014
Saunalahti Group Oyj    
Nummer som inleds med 075323 - 075329 i genomsitt **) lna + 3 cent/samtal + 0,8 cent/min. i genomsnitt **) msa + 3 cent/samtal + 1,47 cent/min. 14.8.2006 
Företagsnummer som porterats till Saunalahti 8,21 cent/samtal + 1,5 cent/min. 22 cent/min. 14.8.2006 
Setera Oy    
Nummer som inleds med 01010 - 01018, 0102 - 0108, 01090 - 01093, 01095, 01096, 02011 - 02019, 0203 - 0205, 0207, 0303 - 0309, 075303 - 075308 8,28 cent/samtal + 8,76 cent/min.8,28 cent/samtal + 23,1 cent/min.28.6.2011, Priserna fr.o.m. 1.8.2011
Nummer som inleds med 02919 8,28 cent/samtal + 8,76 cent/min. 8,28 cent/samtal + 22,14 cent/min. 28.6.2011, Priserna fr.o.m. 15.6.2011
Telia Communication Oy   
Nummer som inleds med 075753-5 samt Nummer som inleds med 075757-9lna + 5,57 cent/min.msa + 13,64 cent/min.28.1.2013, Priserna fr.o.m. 1.1.2013
Nummer som inleds med 075756lna + 5,57 cent/min.msa + 22,32 cent/min.28.1.2013, Priserna fr.o.m. 1.1.2013
Företagsnummer 0303 - 0309 som porterats till Telia Communication Oy8,35 cent/samtal + 3,2 cent/min.8,35 cent/samtal + 19,4 cent/min.28.1.2013 Priserna fr.o.m. 1.1.2013
Andra företagsnummer som porterats till Telia Communication Oy 8,35 cent/samtal + 5,57 cent/min. 8,35 cent/samtal + 22,32 cent/min. 28.1.2013
Telia Finland Oyj    
Nummer som inleds med 0201, 0204, 0205 och 0207 *)8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min. 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min. 28.10.2015, Priserna fr.o.m. 1.12.2015
Nummer som inleds med 0201, 02033, 0204, 0205 och 0207 *) 8,4 cent/min8,4 cent/min2.5.2017, Priserna fr.o.m. 1.5.2017
Nummer som inleds med 02033, i användning för avtalstjänster8,4 cent/min8,4 cent/min2.5.2017, Priserna fr.o.m. 1.5.2017
Nummer som inleds med 02061 och 02063lna msa 31.10.2013, Priserna fr.o.m. 1.1.2013 
lna = lokalnätsavgift hos anslutningsoperatören   
msa = mobilsamtalsavgift hos anslutningsoperatörenlna   
*) samt de företagsnummer som porterats till det berörda teleföretagets nät.   
**) faktureringen baserar sig på impulser, vilket betyder att pris/minut för ett enskilt samtal kan variera beroende på samtalets längd och antalet impulser.

 

Tilläggsinformation

tilastot(at)traficom.fi