Samtal till företagsnummer

I tabellen nedan finns priserna för samtal till riksomfattande abonnentnummer (företagsnummer). Priserna definieras av det teleföretag som respektive nummerområde hör till. Priserna är inklusive moms. Priserna för samtal till övriga riksomfattande abonnentnummer finns att tillgå i ditt teleföretags prislista.

Prisuppgifterna i tabellen baserar sig på anmälningar från det teleföretag som innehar nummerområdet i fråga.

En användare av ett riksomfattande företagsnummer kan byta tjänsteleverantör och behålla sitt nummer. Uppgift om det teleföretags nät som numret hör till får du på internet på nummerupplysningstjänsten för porterade nummer (Extern länk).

Samtal till företagsnummer

 

Tilläggsinformation

tilastot(at)traficom.fi