Samtal till företagsnummer

I tabellen nedan finns priserna för samtal till riksomfattande abonnentnummer (företagsnummer). Priserna definieras av det teleföretag som respektive nummerområde hör till. Priserna i tabellen är inklusive moms.

Uppgifterna nedan är sådana som de nämnda teleföretagen själva har skickat till Traficom. Traficom är inte aktiv vid insamlingen av uppgifterna och kan inte ge ytterligare information om priserna. Kontakta det berörda teleföretagets kundservice för ytterligare information.

En användare av ett riksomfattande företagsnummer kan byta tjänsteleverantör och behålla sitt nummer. Uppgift om det teleföretags nät som numret hör till får du på internet på nummerupplysningstjänsten för porterade nummer (Extern länk).

TELETJÄNST-FÖRETAGSAMTAL FRÅN ABONNEMANG I DET FASTA TELEFONNÄTETSAMTAL FRÅN MOBIL-ABONNEMANG
Anvia Oyj   
Nummer som inleds med 0393 lna + 13,11 cent/min. msa + 13,11 cent/min. 
Företagsnummer som porterats till Anvia Oyj 8,35 cent/samtal + 7,06 cent/min. 8,35 cent/samtal +17,14 cent/min.
Enreach Oy  
03060008,35 cent/samtal + 3,20 cent/min. 8,35 cent/samtal +19,33 cent/min.

Nummer som inleds med 029371, 029372, 029373

8,35 cent/samtal + 15,88 cent/min.+ Ina8,35 cent/samtal +15,88 cent/min.+ msa
Företagsnummer som porterats till Enreach Oy 8,35 cent/samtal + 6,55 cent/min. 8,35 cent/samtal +18,05 cent/min.
Cuuma Communications Oy  
Företagsnummer som porterats till Cuuma Communications Oy (Ina)5,59 cent/min. + Ina11,17 cent/min. + msa
Företagsnummer som porterats till Cuuma Communications Oy (Access)8,35 cent/samtal + 8,83 cent/min.8,35 cent/samtal + 22,32 cent/min. 
Nummer som inleds med 0305 i användning för avtalstjänster8,8 cent/min. 8,8 cent/min. 
DNA Oyj   
Nummer som inleds med 0290, 0301, 0303 och företagsnummer som porterats till DNA Oy8,35 cent/samtal + 6,91 cent/min.8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min.
029 18 00000 - 029 18 099998,4 cent/min.8,4 cent/min.
075303, 075308, 02910, 02916, 029188,35 cent/samtal + 6,91 cent/min.8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min. 
Nummer som inleds med 029178,35 cent/samtal + 14,88 cent/min.8,35 cent/samtal + 14,88 cent/min.
Undantag: Nummer som inleds med 02900008 och 0290016 8,35 cent/samtal + 1,49 cent/min. 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min. 
Undantag: Nummer som inleds med 029170290, 029170291 och 029170292 8,35 cent/samtal + 9,92 cent/min. 8,35 cent/samtal + 9,92 cent/min. 
Undantag: Nummer som inleds med 0753030, 07530408,35 cent/samtal + 12,09 cent/min8,35 cent/samtal + 12,09 cent/min.
Elisa Oyj   
Nummer som inleds med 0102 - 0109 *) 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min. 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min 
alternativt: Nummer som inleds med 0102 - 0109 *)8,4 cent/min.8,4 cent/min.
i användning för avtalstjänster  
Nummer som inleds med 01019 samt 0299-nummer som porterats till Elisa Abp:s nät lnamsa 
Undantag: Nummer som inleds med 010284, 010285, 0104154, 0104164, 0104165, 01053, 010544, 01056911, 010615, 01076 samt nummer som inleds med 0205856 som porterats till Elisa 8,35 cent/samtal + 12,09 cent/min. 8,35 cent/samtal + 12,09 cent/min. 
Fujitsu Finland Oy   
Företagsnummer som porterats till Fujitsu Finland Oy 8,35 cent/samtal + 6,55 cent/min.8,35 cent/samtal + 18,05 cent/min. 
Nummer som inleds med 02935 8,35 cent/samtal + 9,83 cent/min. + lna 8,35 cent/samtal + 9,83 cent/min. + msa 
Nummer som inleds med 02936 och 075 8,35 cent/samtal + 12,85 cent/min. + lna 8,35 cent/samtal + 12,85 cent/min. + msa 
Nummer som inleds med 02937 8,35 cent/samtal + 15,88 cent/min. + lna 8,35 cent/samtal + 15,88 cent/min. + msa 
Nummer som inleds med 029301, 029302, 0293090, 0293091, 02930000, 02930001, 02930002, 02930003, 02930007, 0293001, 0293002, 0293004000, 0293005, 029303000, 029303001, 0293400 och 029388392lnamsa
Andra nummer som inleds med 0293 3,02 cent/min. + lna 3,02 cent/min. + msa 
Line Carrier Oy  
Företagsnummer som porterats till Line Carrier Oy8,35 cent/samtal + 22,32 cent/min.8,35 cent/samtal + 22,32 cent/min.
0753285100 - 07532852998,3452 cent/min.8,3452 cent/min.
Länsilinkki Oy  
Nummer som inleds med 02970 5,59 cent/min. + lna 11,17 cent/min. + msa 
Företagsnummer som porterats till Länsilinkki Oy (lna) 5,59 cent/min. + lna 11,17 cent/min. + msa 
Företagsnummer som porterats till Länsilinkki Oy (access) 8,35 cent/samtal + 8,83 cent/min. 8,35 cent/samtal + 22,32 cent/min. 
Undantag: Företagsnummer som inleds med 0306703, 0753030 och 0753040 (porterats till Länsilinkki Oy; access)8,80 cent/min.8,80 cent/min.
Saunalahti Group Oyj   
Nummer som inleds med 075323 - 075329 i genomsitt **) lna + 3 cent/samtal + 0,8 cent/min. i genomsnitt **) msa + 3 cent/samtal + 1,47 cent/min. 
Företagsnummer som porterats till Saunalahti 8,21 cent/samtal + 1,5 cent/min. 22 cent/min. 
Setera Oy   
Nummer som inleds med 01010 - 01018, 0102 - 0108, 01090 - 01093, 01095, 01096, 02011 - 02019, 0203 - 0205, 0207, 0303 - 0309, 075303 - 075308 8,28 cent/samtal + 8,76 cent/min.8,28 cent/samtal + 23,1 cent/min.
Nummer som inleds med 02919 8,28 cent/samtal + 8,76 cent/min. 8,28 cent/samtal + 22,14 cent/min. 
Telia Communication Oy  
Nummer som inleds med 075753-5 samt Nummer som inleds med 075757-9lna + 5,57 cent/min.msa + 13,64 cent/min.
Nummer som inleds med 075756lna + 5,57 cent/min.msa + 22,32 cent/min.
Företagsnummer 0303 - 0309 som porterats till Telia Communication Oy8,35 cent/samtal + 3,2 cent/min.8,35 cent/samtal + 19,4 cent/min.
Andra företagsnummer som porterats till Telia Communication Oy 8,35 cent/samtal + 5,57 cent/min. 8,35 cent/samtal + 22,32 cent/min. 
Telia Finland Oyj   
Nummer som inleds med 0201, 0204, 0205 och 0207 *)8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min. 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min. 
Nummer som inleds med 02033 och nummer som inleds med 0201, 0204, 0205, 0207 i användning för avtalstjänster *) 8,4 cent/min8,4 cent/min
Nummer som inleds med 02033, i användning för avtalstjänster8,4 cent/min8,4 cent/min
Nummer som inleds med 02061 och 02063lna msa 
lna = lokalnätsavgift hos anslutningsoperatören  
msa = mobilsamtalsavgift hos anslutningsoperatörenlna  
*) samt de företagsnummer som porterats till det berörda teleföretagets nät.  
**) faktureringen baserar sig på impulser, vilket betyder att pris/minut för ett enskilt samtal kan variera beroende på samtalets längd och antalet impulser.

 

Tilläggsinformation

tilastot(at)traficom.fi