Cybersäkerhet

cybersakerhetscentret.fi

Cybersäkerhetscentret utvecklar och övervakar kommunikationsnätens och -tjänsternas tillförlitlighet och säkerhet. Det producerar lägesbilder av fenomen inom informationssäkerhet och informerar om dem samt är den nationella NCSA-myndigheten.
Digitaalinen maailma