Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Motorredskap, motorredskap som byggts på bilchassi och andra fordon befriade från bränsleavgift

Bränsleavgift behöver inte betalas för till exempel motorredskap och motorredskap som byggts på ett bilchassi och som inte har någon annan utrustning än flak, behållare eller annat lastutrymme som ansluter sig omedelbart till arbetsuppgiften.

DU FÅR UTAN ATT BETALA BRÄNSLEAVGIFT

  • Utföra arbete på ett arbetsområde  
  • Utföra transport som föranleds av användningsändamålet på ett arbetsområde
    • Utföra transport med motorredskap, inte släpvagn. Behållare max. 2 m3
  • Förflytta ditt motorredskap från ett arbetsområde till ett annat (tom behållare)  
  • Transportera eget bränsle och smörjmedel 
  • Förflytta ditt motorredskap för service el. likn.

DUMPER

Från och med 1.1.2015 anses en dumper motsvara ett motorredskap, varvid även den omfattas av ovanstående användningsbegränsningar. Man inte behöver ansöka om särskild befrielse från bränsleavgiften för en dumper.

Observera att du inte får använda motorredskapet avgiftsfritt för andra ändamål än för transport inom själva arbetsområdet som föranleds av användningsändamålet (mer information nedan). Befrielsen från bränsleavgiften gäller den egentliga arbetsuppgiften som utförs med motorredskapet, men inte i det fall att användningsändamålet är transport av varor.

Exempelvis får en traktor som används för snöskottning flytta snö med hjälp av skopan inom arbetsområdet, från en hög till en annan, men den får inte flyttas utanför arbetsområdet, eftersom det skulle förutsätta transport av traktorn med ett lämpligt fordon.

Uppdaterad