Projektet Bitmätaren.fi

Syftet med projektet som Traficom inledde 2019 är att utveckla ett enkelt och tillförlitligt verktyg för mätning av webbförbindelsers kvalitet, Bitmätaren.fi. Målet är att lansera mätningsverktyget tillgängligt för alla vid början av 2022. Med hjälp av Bitmätaren.fi kan konsumenterna mäta sina nätförbindelsers hastighet och kvalitet både med sin mobiltelefon i mobilnätet och med sin dator i det fasta bredbandsnätet. Verktyget genomförs av Visma Consulting Oy som utsågs genom en konkurrensutsättning som arrangerades i februari-mars 2021.

I Finland finns det för närvarande ingen icke-kommersiell applikation för mätning av webbhastigheten som används i stor utsträckning av konsumenterna och som de kan använda för att få tillförlitlig och objektiv information om nätförbindelsens kvalitet. Konsumenterna har inte heller tillgång till ett enkelt verktyg för att få nödvändig mätningsinformation för att kunna reklamera fel i anslutningen. Målet med Bitmätaren.fi är att erbjuda varje internetanvändare ett tydligt, informativt och enkelt verktyg för mätning av nätförbindelsens hastighet och kvalitet. Applikationer som behövs för mobilmätning finns tillgängliga i Apple App Store och Google Play (iOS och Android). Mätning av fast bredbandsnät med dator är möjlig med alla de vanligaste webbläsarna (t.ex. Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari).

Henkilö asioi sähköisesti verkossa päätelaitteilla

Förutom enskild hastighetsmätning bedömer Traficom också möjligheten att utveckla en egenskap i Bitmätaren.fi som ger konsumenten tillräckligt tillförlitlig mätningsinformation för att kunna reklamera eventuella fel i sitt abonnemang. Denna så kallade felansvarsmätning är åtminstone till en början möjlig endast för mätning av fasta bredbandsförbindelser.

Bitmätaren.fi producerar mätdata om både mobilnätens och de fasta nätens funktion och kvalitet och gör det möjligt för myndigheter, konsumenter och företag att utnyttja informationen från mätdata bland annat för att bedöma nätverkens funktion och jämföra nätanslutningar. Mätdata publiceras i Traficoms tjänst MONITORi.

Intressentgrupper deltar i utvecklingsarbetet

Traficom har sedan projektets början ansett det särskilt viktigt att även lyssna på intressentgruppernas synpunkter och beakta deras ställningstaganden i utvecklingen av Bitmätaren.fi. För samarbetet med intressentgrupperna kommer man under projektets gång att hålla workshoppar, vars material publiceras på den finskspråkiga sidan om projektet Bitmätaren (Extern länk).fi. Övriga nyheter om projektet uppdaterar Traficom även på denna svenskspråkiga sida.