Bildtävlingen Rörelsens tjusning

Transport- och kommunikationsverket Traficom belönar varje vecka de två bästa bilderna som deltagit i bildtävlingen i kampanjen Rörelsens tjusning. Delta i tävlingen genom att dela en bild på din vardagliga gång- eller cykelrutt på Instagram med hashtaggen #liikkeenhurmaa och genom att tagga @traficom_finland.

Regler för tävlingen

1: Deltagande i tävlingen

Genom att delta i tävlingen förbinder du dig till de här reglerna. Alla som har ett publikt Instagramkonto kan delta i tävlingen. 

2: Tävlingstid

Utlottningstiden är 1.9–30.9.2020.

3: Tävlingsanordnare

Utlottningen ordnas av Traficom (PB 320, 00059 TRAFICOM).

4: Priserna i tävlingen

Priser i tävlingen är 8 stycken produktpaket (med ryggsäck och reflex, värde ca 100 €).  Traficom står för postkostnaderna.

5: Val av vinnare och deltagande

Vi belönar varje vecka de två bästa bilderna som man taggat på Instagram med #liikkeenhurmaa och markerat @traficom_finland. Traficom utför valen. Traficom ansvarar inte för bristfälligt eller obehörigt deltagande. Traficoms personal kan inte delta i tävlingen.

6:  Meddelande om vinst

Den som vinner ett pris meddelas om vinsten personligen genom kontakt via direktmeddelande till Instagram-kontot. Om vinnaren inte besvarar meddelandet inom tre veckor delas priset ut på nytt. Priset kan inte omvandlas till pengar eller annat vederlag. Priserna skickas endast till adresser i Finland. Priserna skickas till vinnarna efter att tävlingen upphört. 

7:  Anordnarens ansvar

Tävlingsanordnarens ansvar gentemot tävlingsdeltagarna kan inte på några grunder överskrida antalet priser eller det värde för priserna som nämns i dessa officiella regler. Prisvinnarna befriar tävlingsanordnaren från allt ansvar som kan orsakas eller påstås ha orsakats av deltagandet i den här tävlingen eller av att priset inte löses ut eller av att det används.

8:  Dataskydd

De uppgifter vi samlar in består av kontaktuppgifterna som vinnarna anmält, och de behandlas endast för att posta priset. De insamlade uppgifterna används inte för marknadsföringsåtgärder och de varken överlämnas eller säljs till tredje parter.