Sätt igång för den goda sakens skull

Enligt styrgruppen för klimatkommunikation (2019) anser hela 80 procent av finländarna att det är bråttom att dämpa klimatförändringen.

Enligt Sitras undersökning är de centrala motivationsfaktorerna bakom finländarnas konsumtion till exempel behov och smidighet samt långvarighet och hållbarhet samt tidsbesparing. Matsvinnet, anskaffandet av varor och andelen animaliska produkter i kosten är exempel på saker som man börjat fästa mer uppmärksamhet vid. I energilösningarna försöker man flexa i så hög grad som möjligt.

Undersökningar visar att säkerhet, smidighet, enkelhet och förmånlighet är det viktigaste i fråga om finlädnrns fysiska aktivitet. De alternativa drivkrafterna har potential; de positiva attityderna mot kollektivtrafiken är på uppgång.

Tänk om vi tillsammans gör ett val som är det bästa för miljön och som skulle vara nyttigt för var och en av oss som individer? Då och då väljer vi alla promenader och cykling som färdsätt.

Låt oss tillsammans uppleva rörelsens tjusning, kanske redan nästa gång på väg till butiken eller hem till en kompis. Vardagsmotion är ett utmärkt sätt att hålla hjärnan ung. När du går och cyklar får du även bekanta dig med dig själv och din miljö på ett helt nytt sätt.