Meny

Flytoveraller har rönt popularitet bland båtförare, fiskare och isfiskare. Orsakerna till populariteten är många: overallen är varm, den fungerar som regnplagg och erbjuder flytförmåga utan att begränsa personens rörlighet eftersom det bärande materialet ofta är fördelat jämnt på dräktens olika delar. Flytoveraller tillhör ofta gruppen 50N.

Flytoverallerna har dock många brister som gör att vi endast kan rekommendera dem med vissa förbehåll. Enligt sin kategori kan en flytväst användas endast om användaren har god simförmåga och rör sig nära stranden eller nära annan hjälp. I andra fall ska flytoverallen användas tillsammans med en 275N-väst eftersom flytoverallen inte i sig garanterar en trygg flytposition för utmattade personer och kan inte bära en utmattad persons ansikte tillräckligt högt ovanför vattenytan. Flytpositionen kan även vara sämre än med flytvästar på grund av att det bärande materialet fördelas jämt i dräkten och på grund av den luft som eventuellt sitter kvar inne i dräkten. Om en person som endast använder en flytdräkt hamnar i vattnet och blir utmattad i vågorna drunknar personen ifall hen inte själv kan hålla huvudet ovanför vattenytan.

Flytoverallerna är inte vattentäta och erbjuder inte tillräckligt med skydd mot hypotermi, och de ska inte förväxlas med egentliga räddningsdräkter. I tester som utförts av Arbetshälsoinstitutet har man märkt att flytdräktarna kan göra det svårt och tungt att simma. Dessutom kan det hamna vatten i vissa dräktmodeller, vilket kan göra det betydligt svårare för personen att ta sig upp ur vattnet.

Uppdaterad