Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Statistik över sjöolyckor

Statistiken över sjöolyckor innehåller de olyckor inom yrkessjöfarten och fritidsbåtlivet som inträffat på finska territorialvatten och på närliggande internationella sjöområden. Statistiken omfattar också alla olyckor utomlands där finländska fartyg varit inblandade och som kommit till Traficoms kännedom.

Enligt förhandsstatistiken över sjöolyckor 2020 omkom det sammanlagt 28 personer som var 15 personer mindre än föregående år 2019.

Statistikbeskrivning

Läs mer

Instanserna som arbetar med sjösäkerhet framställer också statistik över sin egen verksamhet som delvis också tangerar sjöolyckor. Till exempel gränsbevakningsväsendet framställer sådan statistik över sina egna sjöräddningsprestationer och Finlands sjöräddningssällskap över de uppgifter som de lokala föreningarna har utfört och räddningsväsendet som en del av den egna statistikföringen. Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund publicerar också statistik över drunkningsolyckor som framställts på basis av pressuppföljningen. I den statistiken är ett av klassificeringskriterierna drunkning i sjötrafik. Det har inte tidigare funnits någon specifik statistik över sjötrafik där de viktigaste aktörernas material har sammanförts.

 

Mer information: tilastot(at)traficom.fi