Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Täckningsområden för bredbandstjänster i mobilnät

Statistiken omfattar uppgifter om andelen av de hushåll som finns inom täckningsområdet för bredbandstjänster i mobilnät samt uppgifter om den geografiska täckningen av dessa nät. Uppgifterna samlas in från teleföretag två gånger om året.

Hushållens tillgång till mobilnätet baserar sig på fältstyrkans kalkylmässiga gränsvärde. Den geografiska täckningen representerar ett område där tjänsten i fråga under ideala förhållanden är tillgänglig med en normal terminalutrustning för mobilnätet utomhus på en cirka 1,5 meters höjd ovanför markytan. Nätets belastning beaktas inte vid beräkningen.

Tabeller

Hushållens tillgång till mobilnätet per landskap

Mobilnätets geografiska täckning per landskap

Statistikbeskrivning

Definitionerna i statistik som gäller kommunikationstjänster

Läs mer

Monitori (Extern länk)-tjänster

Konsumentundersökning av kommunikationstjänster (Extern länk)

Kontakt: tilastot(a)traficom.fi