Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Tillgång till fast bredband

Statistiken omfattar uppgifter om andelen av de hushåll som har tillgång till fasta bredbandsabonnemang. Uppgifterna samlas in från teleföretag en gång om året.

Uppgifterna om tillgång till bredband i det fasta nätet samlas i princip in per byggnad, vilket betyder att överlappande nät kan beaktas i beräkningen. Hushållens tillgång kan också anses representera företagens tillgång, även om den till vissa delar kan vara större.

Tillgången omfattar hushåll:

som har en bredbandsförbindelse eller där förbindelsen kan kopplas utan utbyggnad av nät.

ELLER

där nätet är byggt i närheten av kunden (t.ex. vid tomtgränsen) eller där kunden skulle kunna få abonnemanget inom motsvarande tid och till motsvarande pris.

Varje tillgängligt abonnemang placeras i en hastighetsklass i enlighet med dataöverföringsförbindelsens maxhastighet (variationsintervallets övre gräns) som uppges till slutkunderna i marknadsföringen.

Tillgång till fast bredband 100 Mbit/s på 1x1 km rutor (Extern länk)

Tabeller

Tillgång till det fasta nätet per kommun och per landskap

Statistikbeskrivning

Definitionerna i statistik som gäller kommunikationstjänster

Läs mer

MONITORi (Extern länk)-tjänster

Konsumentundersökning av kommunikationstjänster (Extern länk)

Publikationen Telecommunication Markets in the Nordic and Baltic Countries (Extern länk)

 

Kontakt: tilastot(a)traficom.fi