Information om oss

Transport- och kommunikationsverket Traficom, ett nytt ämbetsverk inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, inledde sin verksamhet den 1 januari 2019. Det nya verket bildades genom en sammanslagning av Trafiksäkerhetsverket Trafi, Kommunikationsverket och vissa funktioner vid Trafikverket.

Traficom är en myndighet som betjänar i ärenden som gäller tillstånd, registrering och övervakning inom trafik, transport och kommunikation. Vi främjar transportsystemets funktion och säkerhet samt snabbar upp utvecklingen av det digitala samhället. Vi stöder hållbar utveckling och säkerställer att alla i Finland har tillgång till trygga och högklassiga kommunikationsförbindelser och -tjänster till ett rimligt pris.

Vi har cirka 900 anställda på 15 orter i Finland.

Vårt huvudkontor ligger i Helsingfors.