Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Information om utlämnande av uppgifter

De register för transport- och kommunikationsärenden som Traficom förvaltar är i princip offentliga. Uppgifter som finns i registren kan lämnas ut till myndigheter, företag och privatpersoner. Utlämnandet av uppgifter kan begränsas enligt uppgifternas användningsändamål. Detta innebär att man kan välja de användningsändamål för vilka uppgifter får lämnas ut.

Uppdaterad