Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Traficoms ledning

Kontaktuppgifter till Traficoms ledning

Generaldirektör
Kirsi Karlamaa, tfn 029 539 0403

Tjänster för bilförare
Överdirektör Olli Lindroos, tfn 029 534 5400

Transportsystemtjänster
Överdirektör Jarkko Saarimäki, tfn 029 539 0576

Digitala förbindelser
Överdirektör Kati Heikkinen, tfn 029 539 0431

Cybersäkerhetscentret
Överdirektör Kalle Luukkainen, tfn 0295 390 515

Fungerande trafik och transport i framtiden nätverk
Direktör Asta Tuominen, tfn 0295346717

Hållbar och ren miljö nätverk
Johtaja Jarno Ilme, tfn 029 539 0574

Strategi och styrning
Direktör Petra Ruotsalainen, tfn 029 539 0419

Säkerhet
Säkerhetsdirektör Jari Ylitalo, tfn 0295 390 118

Kommunikation
Kommunikationsdirektör Leena Majamäki, tfn 029 534 5444

ICT-tjänster
tf. ICT-direktör Ari-Pekka Neuvonen, tfn 029 539 0603

Förvaltning
Förvaltningsdirektör Jarkko Hallikainen,tfn 029 539 0410

e-post: fornamn.efternamn(at)traficom.fi

Andra kontaktuppgifter

Traficoms telefonväxel

tfn 029 534 5000 (vardagar kl. 8–16.15)

Registratorskontor

e-post: kirjaamo(at)traficom.fi

fax: 029 534 5095