Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Kundservice

Transport

Kommunikation

Traficom

Till Traficom ringer du utan tilläggsavgift. För samtal och köande debiteras enbart lokalnätsavgift eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens egen operatörs taxa.

Samtal till servicenummer spelas in.

 

Förskjutning av fakturans förfallodag