Ändring av adressuppgifter i trafik- och transportregistret

Adressändring för en fysisk person

I vanliga fall föranleder en ändring av dina adressuppgifter inga åtgärder från din sida eftersom dina uppgifter automatiskt överförs från befolkningsdatasystemet till trafik- och transportregistret.

Du kan kontrollera dina personuppgifter i Traficoms e-tjänst . Om uppgifterna inte stämmer måste du uppdatera dina uppgifter i befolkningsdatasystemet (Extern länk).

I vissa situationer överförs inte uppgifterna automatiskt. Dessa är:

  1. Postbox- och poste restante-adresser

    Din adress i trafik- och transportregistret kan vara en postbox- eller poste restante-adress om du saknar annan adress i befolkningsregistret eller har en spärrmarkering. Adressuppgifter förmedlas automatiskt från befolkningsregistret (förutom om du har en spärrmarkering).


  2. Adressändring för en person med spärrmarkering

    Av säkerhetsskäl måste du anmäla din nya adress skriftligen till Traficom (Traficom, PB 320, 00059 TRAFICOM).


  3. Adressändring för dödsbo

    Information om en adressändring för ett dödsbo förmedlas inte automatiskt till trafik- och transportregistret. Som delägare i ett dödsbo kan du anmäla adressändringen till Traficoms registreringsrådgivning .

Adressändring för ett företag

Företag och organisationer behöver inte anmäla en adressändring för huvudenheten, eftersom uppgifterna automatiskt överförs från Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) (Extern länk) till trafik- och transportregistret.

Om det är fråga om ett annat verksamhetsställe eller om uppgifter om företaget eller organisationen inte finns i FODS, ska en anmälan göras via Traficoms e-tjänst (kräver identifiering) eller med blanketten Anmälan om adressändring för företag/samfund (Y323) (Extern länk).