Användning av fordon med förflyttningstillstånd

En förutsättning för att bevilja förflyttningstillstånd är att fordonet har en sådan konstruktion och utrustning, är i ett sådant skick och har sådana övriga egenskaper att det är säkert.