Användningsändamål för vilka förflyttningstillstånd beviljas