Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Betalning av fordonsskatt

Debetsedeln för fordonsskatt skickas till dig per post eller som e-faktura. Om du inte har fått någon e-faktura, så är det behändigast om du – för att säkert använda rätt betalningsuppgifter – betalar fordonsskatten genom att beställa debetsedeln som e-faktura till din nätbank.

Förfallodagen för debetsedeln för fordonsskatt är 42 dagar från början av skatteperioden. Förfallodagen ändras inte om skatteperioden ändras.Betala fordonskatten senast på förfallodagen så att ditt fordon inte beläggs med användningsförbud. Kontrollera också att du använder rätt referensnummer så att den betalda skatten hänförs till rätt fordon.

Observera att också föregående innehavares eller ägares fordonsskatt som förfallit till betalning medför användningsförbud för fordonet. Förfallodagen för den föregående innehavarens eller ägarens redan påbörjade fordonsskatteperiod kan vara förestående, vilket innebär att fordonsskatten förfaller till betalning först efter köpet. Köparen bör inte betala fordonsskatten före köptillfället med uppgifterna på den föregående innehavarens eller ägarens debetsedel, eftersom skattebeloppet kan ändra efter registreringen. Om du trots allt betalar fordonsskatten före köpet med  uppgifterna på den föregående innehavarens eller ägarens debetsedel, observera att betalning av ett eventuellt för stort belopp inte kan gottgöras automatiskt.

Till följd av försäljningen förfaller debetsedeln som genereras för den föregående skattskyldige (säljaren) samma dag som den ursprungliga debetsedeln. Om säljaren inte har fått en ny debetsedel före den ursprungliga förfallodagen, ska säljaren begära betalningsuppgifterna för den nya debetsedeln hos Traficoms kundservice för fordonsskatt så att skatten kan betalas senast på förfallodagen.

Du kan kontrollera om fordonsskatten har förfallit eller snart förfaller till betalning via Traficoms elektroniska tjänster (Extern länk)

En fordonsskatt som betalas via kundtjänsten registreras direkt. Med andra betalningssätt kan det ta 1–3 dagar innan betalningen registreras i Traficoms system.

Fordonsskatten för dina egna fordon kan du också betala i tjänsten Mina ärenden.

Andra betalningssätt för fordonsskatt är direktdebitering, OmaPosti, kontantbetalning eller nätfaktura för företag.