Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Bränsleavgift

Bränsleavgiften är en avgift av straffnatur som påförs för att förhindra användning av bränsle som beskattas lindrigare än bensin eller diesel, som brännolja, inom Finland.

Bränsleavgift påförs till exempel om du använder brännolja istället för diesel i din bil. Användning konstateras vanligast baserat på ett bränsleprov som tagits av tullen eller polisen. 

Med ett fordon som är befriat från bränsleavgift avses ett fordon där man kan använda ett bränsle som beskattas lindrigare under vissa förutsättningar .  Sådana fordon är till exempel motorredskap samt motorredskap som byggts på bilchassi .

Du får använda en traktor utan att betala bränsleavgift till exempel utrustad till motorredskap  eller i jord- och skogsbruk (Extern länk).  För övrig användning av traktor med brännolja betalas fem euro i  dagsavgift .

FELTANKNING OCH DAGSAVGIFT FÖR TRAKTOR

Med feltankning avses en situation där du av misstag tankat ett fordon med brännolja i stället för med diesel. 

Efter en feltankning ska du omedelbart kontakta Traficom, tullen eller polisen för att komma överens om flyttning av fordonet för service. Kör inte fordonet innan du fått tillåtelse att flytta det. 

Dagsavgift för traktor

Om du använder en traktor med brännolja och det inte är frågan om användning som är befriad från bränsleavgift ( i jord- och skogsbruk   eller utrustad till motorredskap ), ska du innan du kör betala fem euro i dagsavgift för traktorn.