Faktureringsavtalets fördelar för företaget

Om ditt företag har minst tio fordon som ska beskattas, kan du ingå ett avtal med Traficom om att alla fordon faktureras med en månatlig nätfaktura.

Nätfakturan skickas den 10:e i varje månad och inkluderar alla fordonsskatter från föregående månad.

I fakturan specificeras följande uppgifter om de bilar som tillhört företaget under faktureringsperioden:

 • tiden som beskattas
 • antalet skattepliktiga dagar
 • skattebeloppet för fordonet i fråga per dag
 • skattebeloppet för fordonet i fråga för hela faktureringsperioden.

Efter de fordonsspecifika uppgifterna presenteras den sammanlagda skatten och eventuell skatt som ska krediteras från föregående period och beloppet som ska betalas på förfallodagen.

Fördelarna med faktureringsavtal för företag

 • sparar tid och pengar i betalningsrutinerna
  • fakturering per dag – ingen minimiavgift på tio euro
 • skattebetalningen fördelas jämnt över hela året
 • inga fler bilspecifika debetsedlar
 • bara en faktura i månaden
 • fakturan kommer behändigt som nätfaktura

Förutsättningar

 • företaget ska ha minst tio fordon
 • företaget ska ha en fungerande nätfaktureringsadress
 • företaget ska vara solvent

Hur tecknar man ett avtal?

Ansökan om faktureringsavtal kan göras av den person som företaget gett fullmakt att administrera trafikaktörers uppgifter och tillstånd. Läs mer: E-tjänster för trafik och Suomi.fi-fullmakter (Extern länk) Företag som försatts i konkurs, för vilka saneringsförfarande inletts eller som försatts i likvidation kan inte sköta ärenden i tjänsten Mina ärenden.

Ett faktureringsavtal ska tecknas separat för vart och ett av företagets verksamhetsställen såvida inte företagets alla fordon är registrerade direkt under huvudkontorets namn.

 • Fyll i den elektroniska ansökan om faktureringsavtal för fordonsskatt

Avstalsvillkor