Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Feltankning av brännolja

Med feltankning avses en situation där du av misstag tankat ditt fordon med brännolja i stället för diesel.

Vad ska jag göra om jag av misstag tankat mitt fordon med brännolja istället för diesel?

  • Du får inte köra fordonet efter feltankningen
  • Du ska omedelbart kontakta Traficom (tfn +358 29 534 5125), tullen eller polisen för att komma överens om flyttning av fordonet för service.
  • Efter att feltankningen har anmälts och efter att du fått tillåtelse att köra får du transportera fordonet rakaste vägen till en avtalad serviceverkstad för åtgärd.

ÅTGÄRDER PÅ FORDONET

Efter en feltankning ska fordonets bränslesystem tömmas och rengöras och filtrena bytas. Även en liten mängd brännolja kan i laboratorietest visa att det har använts i bränslesystemet.  Det medför en bränsleavgift, som kan uppgå till tusentals euro.

När det gäller traktorer är betalning av dagsavgiften ett alternativ till byte av bränsle. Dagsavgiften ska betalas för så många dagar som traktorn används i en bränsleavgiftsbelagd uppgift och brännolja kan observeras i bränslesystemet.

Uppdaterad