Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

Skyldighet att utse säkerhetsrådgivare

Den som bedriver transport av farligt gods på väg eller järnväg samt i anslutning till dessa transporter utför förpackning eller lastning eller idkar annan verksamhet i anslutning till säkerheten vid transport av farligt gods ska utse en säkerhetsrådgivare för att övervaka och styra denna verksamhet samt utreda med vilka metoder uppdrag i anslutning till transport av farligt gods kan utföras så säkert som möjligt.

Säkerhetsrådgivaren ska inneha ett intyg över ett prov som mottagits av Traficom och som visar att personen i fråga besitter tillräcklig sakkunskap om transport av farligt gods och de uppgifter som föreskrivits för rådgivaren.

Närmare bestämmelser om skyldigheten att utse säkerhetsrådgivare, dennes sakkunskap, de prov som förutsätts för erhållande av intyg och om intyget samt om säkerhetsrådgivarens övriga kompetens och uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.