Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Ägarbyte av fordon

Via tjänsten kan säljaren skapa ett certifikat för försäljningen och göra en överlåtelseanmälan efter affären. Köparen kan göra en anmälan om ägarbyte via tjänsten.

Att köpa eller sälja ett begagnat fordon

1: Före affären

Säljaren

1. Logga in i tjänsten Mina ärenden och skapa ett certifikat för fordonet. I samband med att du skapar certifikatet kan du skriva ut ett förhandsifyllt överlåtelsebrev både för dig själv och för köparen. Du behöver inte logga in för att skriva ut ett tomt överlåtelsebrev.

Istället för ett certifikat kan du ge köparen anmälningsdelen av det giltiga registreringsbeviset eller gör en överlåtelseanmälan. 

 • Om fordonet du säljer ska registreras utomlands eller på Åland, ska du ge köparen båda delarna av registreringsbeviset.


2. Ta med dig ett identitetsbevis när du ska genomföra affären.

Köparen

1. Kontrollera uppgifterna om fordonet 

 • Är fordonet påställt eller har det anmälts som avställt?  (Extern länk)Tänk på att man inte ens får köra hem det köpta fordonet om det är avställt. 
 • Är fordonsskatten betald?
 • Har fordonet genomgått periodisk besiktning?
 • Är det den som står som ägare i registret som säljer fordonet eller är det en person som ägaren har överlåtit fordonet till? Traficom rekommenderar att man endast köper fordon av den som står som ägare i registret.

2. Ta med dig ett identitetsbevis när du ska genomföra affären. 

2: Affären

Säljaren

1. Kontrollera köparens identitet.

2. Fyll i överlåtelsebrevet tillsammans med köparen. Behåll ett av överlåtelsebreven själv i händelse av eventuella konfliktsituationer. 

3. Ge köparen ett giltigt certifikat eller anmälningsdelen av registreringsbeviset eller gör en överlåtelseanmälan.

 • Om du använder anmälningsdelen ska du fylla i uppgifter om köpare och överlåtelsedatum innan du undertecknar den.
 • Om fordonet du säljer ska registreras utomlands eller på Åland, ska du ge köparen båda delarna av registreringsbeviset.

Köparen

1.  Kontrollera säljarens identitet.

2.. Fyll i överlåtelsebreven tillsammans med säljaren. Behåll ett av överlåtelsebreven själv i händelse av eventuella konfliktsituationer. 

3. Se till att säljaren ger dig ett certifikat eller anmälningsdelen av registreringsbeviset eller att säljaren har gjort en överlåtelseanmälanKontrollera certifikatets uppgifter och giltighetstid (Extern länk)  (Extern länk)

 • Uppgifterna i tjänsten får inte användas på ett sätt som strider mot lagen eller i sådant syfte som kan äventyra personers integritetsskydd.

Köpare: Kontrollera certifikatet(Extern länk)

Elektroniska tjänster

Kostnadsfri

3: Efter affären

Säljaren

1. Logga in i tjänsten Mina ärenden och gör en överlåtelseanmälan senast i denna fas

 • Genom att göra en överlåtelseanmälan säkerställer du att du inte betalar fordonsskatt eller andra avgifter för fordonet efter försäljningen. 
 • För överlåtelseanmälan behöver du köparens namn, adress samt personbeteckning eller FO-nummer.

Köparen

1. Skaffa en trafikförsäkring om fordonet är påställt.

2. Registrera ägarbytet inom sju dagar efter att den i registret angivna ägaren har överlåtit fordonet. Du kan samtidigt lägga till andra ägare och innehavare.

 • Logga in i tjänsten Mina ärenden och använd certifikatet för att anmäla ägarbytet. Om säljaren har gjort en anmälan om överlåtelse till dig med personbeteckning eller FO-nummer, behöver du inget certifikat för att registrera ägarbytet.
 • Om du istället för ett certifikat fick registreringsbevisets anmälningsdel av säljaren, ska ägarbytet registreras vid ett registreringsställe .
 • Ägarbytet ska också registreras när fordonet är avställt.
 • Om en fysisk person inte antecknas som innehavare av företagets fordon ska företaget anmäla en ansvarig användare .