Anmälan till trafikföretagarexamen

Varje månad ordnas ett tillfälle att avlägga trafikföretagarexamen i Helsingfors (Traficom) och ett i Uleåborg (OSAO). Examen kostar 240 euro och intyget 42 euro. Fakturan skickas per post. Anmäl dig till examen på en blankett till Traficom senast 7 dygn före examenstillfället.

Anmäl dig till trafikföretagarexamen

Elektroniska tjänster

Ur bruk