Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Anskaffningsstöd för elbil

Anskaffningsstödet för elbil trädde i kraft vid ingången av 2018. Den som köper eller hyr en elbil långvarigt kan få upp till 2000 euro statligt anskaffningsstöd under åren 2018–2021.

Att köpa en elbil

Anskaffningsstödet får du direkt som rabatt på elbilens pris i en bilaffär.

Vilka är förutsättningarna för anskaffningsstödet?

 Förutsättningen för anskaffningsstödet är att:

  • bilen är en personbil som drivs helt med el
  • den som köper eller hyr bilen är en privatperson
  • den som hyr en elbil förbinder sig att hyra bilen enbart för eget bruk i minst tre år
  • bilens totalpris är högst 50 000 euro (inklusive moms och bilskatt)
  • bilen har inte tidigare varit registrerad
  • bilen köps och stödet söks senast den 31 december 2021
  • det finns öronmärkta stödpengar i statens budget.
    • De öronmärkta pengarna för anskaffningsstöd och ombyggnadsstöd utgör sammanlagt 6 miljoner euro per år.

Hyra en elbil långvarigt 

Om stödet inte kan sökas direkt i bilaffären kan tjänsteleverantören söka anskaffningsstöd för en leasingbil med en separat ansökan. Stödet betalas in på serviceleverantörens bankkonto.

Tjänsteleverantören kan söka anskaffningsstöd för tiden 1.1.2018–31.12.2021. Tjänsteleverantören ska söka gottgörelse hos Traficom inom sex (6) månader från att bilen överlåtits till den som hyr bilen.

Den som hyr bilen ska ge tjänsteleverantören fullmakt att söka anskaffningsstöd för dennes räkning. Tjänsteleverantören ska förvara fullmakten i två år för granskning. Utifrån ansökan får den som hyr bilen ett beslut på att anskaffningsstöd betalas.

En tjänsteleverantör som utövar långvarig uthyrning ska meddela Traficom om avtalet för långvarig uthyrning avslutas före den utsatta tiden på tre år. 

Fullmaktsmall för ansökan om anskaffningsstöd för elbil