Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Ansök om exportregistrering

Exportregistrering är en tillfällig registrering för att flytta ett fordon utomlands.

Du kan ansöka om exportregistrering för ett fordon som du äger om

 • du ska köra ett i Finland oregistrerat fordon till utlandet eller 
 • du ska delta i en tävling utomlands med personbil eller motorcykel som är oregistrerad eller avställd. 

Du kan ansöka om exportregistrering hos Traficom på följande sätt:

 • Teckna en trafikförsäkring för fordonet som gäller i Finland. 
 • Registreringsbesikta ett avställt eller ett i Finland oregistrerat fordon
  •  om fordonet har förhandsanmälts behöver ingen registreringsbesiktning göras
 • Ansök om exportregistrering på blanketten nedan:
  • Ansökan om exportregistrering för ett oregistrerat fordon (B518)
  • Ansökan om exportregistrering för personbil för tävling i utlandet (B519)
  • Ansökan om exportregistrering för motorcykel för tävling i utlandet (B520)

Exportskyltarna skickas per post till den adress i Finland som angetts i ansökan. Fakturan för skyltarna skickas i efterskott. 

Ansökan om exportregistrering B518(Extern länk)

Elektroniska tjänster

Avgiftsbelagd