Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Ansök om förarbrev för hyresbåt

Förare av hyresbåtar som hyrs ut bemannade ska inneha förarbrev för hyresbåt. Ansök om förarbrevet hos Transport- och kommunikationsverket (Traficom).

Ansök om behörighet

1: Försäkra dig om att du uppfyller villkoren för att få förarbrev för hyresbåt

För ansökan behövs: (Extern länk) 

  • kopia av ett giltigt körkort i grupp 1 eller ett läkarintyg över att kraven på förarens hälsotillstånd har uppfyllts
  • intyg över giltig utbildning i första hjälpen
  • intyg över lämplig erfarenhet av att framföra fartyg
  • intyg över teoretiskt kunnande.

3: Behandling av ansökan

Din ansökan överförs till behandlingskön. 

Handläggningstiden är normalt cirka 14 arbetsdagar.

Om något saknas i din ansökan, får du en begäran om komplettering. Lämna in de dokument som saknades innan tidsfristen går ut.

4: Beslut

Om Traficom kan utfärda behörigheten du sökt, får du behörighetsbrevet hemskickat inom 1-2 veckor efter beslutet.

Om du inte kompletterar din ansökan eller om villkoren för beviljande av behörighet inte uppfylls, får du ett negativt beslut. Ett negativt beslut kostar lika mycket som ett positivt beslut.

Se ändringar som gjorts i förordningen om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet: förordning 411/2020 (ikraftträdande: 1.6.2020) och förordning 1189/2018 (ikraftträdande: 1.1.2019) 

FÖRFRÅGNINGAR

E-post

veneilypatevyydet(at)traficom.fi