Ansök om förarbrev för hyresbåt

Förare av hyresbåt som uthyrs bemannad ska inneha förarbrev för hyresbåt. Ansök om förarbrevet hos Traficom.

För förarbrev för hyresbåt krävs

  • minst 18 års ålder
  • en kopia av ett giltigt körkort eller ett läkarintyg som krävs för att få körkort
  • ett intyg över giltig första hjälpen -utbildning (FHJ1)
  • tillräcklig erfarenhet för förande av hyresbåt.

Kunskaper som krävs

Förtrogenhet med sjömärkena, sjökort, kompass, pejling, avsättande av kurser och förande av skeppsdagbok.

Förtrogenhet med lagstiftningen

Bestämmelserna i sjölagen (674/1994) och andra bestämmelser som gäller fartygs befälhavare, till behövliga delar.

Påvisande av kunskaper som krävs

Du kan påvisa att du har de kunskaper som krävs

  • med ett intyg som utfärdats av en båtorganisation som godkänts av Traficom 
  • genom att avlägga tentamen på något av Traficoms regionala kontor.
  • även ett behörighetsbrev för förare eller något annat högre behörighetsbrev för däcksbefäl som är avsett för yrkesmässig sjöfart är ett tillräckligt bevis på teoretiskt kunnande.

Ansök om förarbrev för hyresbåt 

Skicka ansökan tillsammans med bilagor till adressen: 

Transport- och kommunikationsverket Traficom
PB 320
00059 TRAFICOM

Giltighet

Ett förarbrev för hyresbåt gäller tills vidare och kostar 150 euro.

Tentamen för förarbrev för hyresbåt samt ett separat prov i den del som gäller juridiska frågor ordnas på Traficoms verksamhetsställen. Priset är 150 euro.

För mer information, kontakta veneilypatevyydet (at) traficom.fi