Ansök om internationellt behörighetsbrev för förare av fritidsbåt

Förare av nöjesfartyg som är över 24 meter långa ska inneha internationellt förarbrev för fritidsbåt. Med internationellt förarbrev för fritidsbåt kan du också påvisa dina kunskaper i båtliv i flera länder när du till exempel hyr en båt. Du ska alltid på förhand ta reda på vilka krav som gäller i ditt resmål och hos båthyraren.

Internationellt förarbrev för fritidsbåt

Traficom beviljar internationellt förarbrev för fritidsbåt bl.a. på basis av utbildningsintyg som utfärdats av båtorganisationerna.

Endast de båtorganisationer som tillämpar ett kvalitetssystem kan bevilja intyg som ligger till grund för det internationella förarbrevet för fritidsbåt.

Förare kan också påvisa sitt teoretiska kunnande genom särskilt fastställda examina. Traficom erbjuder också en möjlighet att avlägga ett teoriprov.

För internationellt förarbrev för fritidsbåt krävs

  • minst 18 års ålder
  • en kopia av ett giltigt körkort eller ett läkarintyg som krävs för att få körkort
  • tillräckliga teorikunskaper om båtliv (i enlighet med FN:s ekonomiska kommission för Europa resolution nr 40)
  • tillräckliga praktiska kunskaper för att operera en fritidsbåt eller ett nöjesfartyg (med beaktande av om det är fråga om segel- eller motorbåt)
  • ett passfotografi

Ansök om internationellt förarbrev för fritidsbåt 

Vid ett utbildningsintyg utfärdat av en båtorganisation som godkänts av Traficom kan du även bifoga en bekräftelse från organisationen av att du uppfyller kraven på praktiska kunskaper.

Om du också vill få en anteckning i behörighetsbrevet om att du har behörighet för inlandsfarvatten (I), ska du separat bevisa att du har tillräcklig kännedom om reglerna för Europas inre farvatten (CEVNI).

Internationella förarbrev för fritidsbåt som beviljats före 1.1.2004 är fortfarande giltiga, men deras giltighet utomlands kan inte garanteras. Gamla förarbrev byts ut till nya utan tilläggsexamen.

När du vill förnya ditt förarbrev

När du vill förnya ditt internationella förarbrev för fritidsbåt ska du lämna in en ansökan av vilken framgår att du uppfyller de ovannämnda kraven och som innehåller följande uppgifter och bilagor:

  • dina kontaktuppgifter
  • en kopia av ditt gamla förarbrev
  • ett passfotografi (1 st.)
  • ett intyg över ditt hälsotillstånd (en kopia av ett giltigt körkort eller ett läkarintyg som krävs för körkort)

 

Uppdatera gärna också dina kunskaper i första hjälpen.

Ett internationellt förarbrev för fritidsbåt som beviljats efter 1.1.2004 gäller tills du fyller 70 år och efter detta måste det förnyas. Ett förarbrev som beviljats efter 1.7.2013 gäller tills vidare.

Internationellt förarbrev för fritidsbåt beviljas endast personer som har fyllt 18 år och det kostar 150 euro. Förnyelse eller komplettering kostar 60 euro.

Observera att om villkoren för beviljande av behörighet inte uppfylls, så får du ett negativt beslut. Ett negativt beslut kostar lika mycket som ett positivt beslut.

Kontaktuppgifter

Skicka ansökan till Traficom på adressen:

Transport- och kommunikationsverket Traficom
PB 320 
00059 TRAFICOM

För mer information, kontakta veneilypatevyydet (at) traficom.fi