Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Ansök om internationellt behörighetsbrev för förare av fritidsbåt

Förare av nöjesfartyg som är över 24 meter långa ska inneha internationellt förarbrev för fritidsbåt. Med internationellt förarbrev för fritidsbåt kan du också påvisa dina kunskaper i båtliv i flera länder när du till exempel hyr en båt. Du ska alltid på förhand ta reda på vilka krav som gäller i ditt resmål och hos båthyraren.

Ansök om behörighet

1: Försäkra dig om att du uppfyller villkoren för att få internationellt behörighetsbrev för förare av fritidsbåt

För ansökan behövs: 

  • en kopia av ett giltigt körkort i grupp 1 eller ett läkarintyg som krävs för att få körkort
  • ett intyg över teoretiska kunnande 
  • ett intyg över praktiskt båtkunnande
  • vid behov ett passfotografi

Om du också vill få en anteckning i behörighetsbrevet om att du har behörighet för inlandsfarvatten (I), ska du separat bevisa att du har tillräcklig kännedom om reglerna för Europas inre farvatten (CEVNI).

Se här närmäre uppgifter om kraven.

Om du ansöker om förarbrev för fritidsbåt för första gången ska du kunna styrka din identitet på ett tillförlitligt sätt.

3: Behandling av ansökan

Din ansökan överförs till behandlingskön.

Handläggningstiden är normalt cirka 14 arbetsdagar.

Om något saknas i din ansökan, får du en begäran om komplettering. Lämna in de dokument som saknades innan tidsfristen går ut.

4: Beslut

Om Traficom kan utfärda behörigheten du sökt, får du behörighetsbrevet eller intyget hemskickat inom 1-2 veckor efter beslutet.

Om du inte kompletterar din ansökan, måste Traficom fatta sitt beslut utifrån de uppgifter som verket har till sitt förfogande. Ett negativt beslut kostar lika mycket som ett positivt beslut.

FÖRFRÅGNINGAR

E-post

veneilypatevyydet(at)traficom.fi