Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Ansök om konverteringsstöd från den 1 januari 2022 till 31 den december 2022

Ansökningstiden för konverteringsstöd har löpt ut den 31 december 2022.

Konverteringsstödet är

 • 1 000 euro, då bilen konverteras till gasdriven
 • 200 euro, då bilen konverteras till etanoldriven

Förutsättningar för konverteringsstödet

 • Sökanden ska vara fordonets ägare eller innehavare.
 • Den bil som konverteras är en personbil.
 • Konverteringsstödet kan beviljas endast en gång åt samma personbil.
 • Konverteringsstödet kan beviljas en gång under ett kalenderår åt en privatperson eller ett företag.
 • Konverteringen till gas eller etanol har gjorts enligt Traficoms föreskrift och ändringsbesiktningen är gjord efter den 1 januari 2022.
 • I trafik- och transportregistret eller i Ålands fordonsregister anges gas som personbilens enda eller delvisa drivkraft eller så antecknas att fordonet lämpar sig för höginblandad etanol i fordonets registeruppgifter.
 • Det finns tillgängligt anslag som reserverats i statens budget för utbetalningen av stödet.
 • En förutsättning för beviljandet av stödet är att stödets syfte och mål även uppfylls enligt statsunderstödslagen.
 • På grund av kriget i Ukraina har det införts sanktioner mot fysiska personer. Det är förbjudet att göra penningmedel eller ekonomiska resurser direkt eller indirekt tillgängliga till förmån för sådana personer. Anskaffningsstöd eller konverteringsstöd beviljas inte till sökanden som finns upptagna i sanktionsförteckningen eller till juridiska personer vars verkliga huvudman omfattas av sanktionerna. Ytterligare information om sanktionerna finns bland annat på utrikesministeriets webbplats: https://um.fi/pakotteet-maittain/-/asset_publisher/4MioQZzZJNVo/content/ukrainan-tilanne-pakotteet/385142 (Extern länk) (på finska)

Privatperson: gör så här

2: Ansök om konverteringsstöd

Ansökningstiden för konverteringsstöd har löpt ut den 31 december 2022.

Efter att bilen har konverterats till att drivas med gas eller etanol och ändringsbesiktningen är gjord kan du ansöka om stöd hos Traficom. Innan ansökningsblanketten kan fyllas i ställs några förfrågor. Sedan kan du fylla i ansökan om förutsättningarna för ansökan uppfylls.

 

3: Beviljande och utbetalning av stödet

Konverteringsstödet kan beviljas om alla förutsättningar för beviljandet av stödet uppfylls. Om konverteringsstödet beviljas betalas det ut enligt stödbeslutet.

Traficom kan begära tilläggsutredning för att kontrollera faktorer som gäller beviljandet av stödet.

Företag: gör så här

1: Gör ansökan om konverteringsstöd

Företaget utarbetar i samband med ansökan en plan över ändringsarbetena. Företaget måste göra ansökan om konverteringsstöd innan konverteringsarbetet på fordonet i fråga inleds. Konverteringsstöd beviljas inte till företag i svårigheter . Konverteringsstödet kan beviljas endast om det inte beviljats annat stöd från statens medel för konverteringen.

 

Utifrån ansökan fattar Traficom ett villkorligt beslut i ärendet om att konverteringsstöd har reserverats till sökanden. Ett företag kan göra konverteringen och ändringsbesiktningen först efter att företaget har fått det villkorliga beslutet.

Innan ansökningsblanketten kan fyllas i ställs några förfrågor. Sedan kan du fylla i ansökan om förutsättningarna för ansökan uppfylls.

2: Traficom fattar ett villkorligt beslut

Traficom fattar ett villkorligt beslut och reserverar det ansökta stödets belopp i budgeten, ifall villkoren för beviljandet av stödet uppfylls. Ett företag kan göra konverteringen och ändringsbesiktningen först efter att företaget har fått det villkorliga beslutet.

Du får information om det villkorliga beslutet till den e-postadress du angett i ansökan. Det går inte att söka ändring i det villkorliga beslutet.

Traficom kan begära tilläggsutredning för att kontrollera faktorer som gäller beviljandet av stödet.

3: Skicka uppgifter om de konverteringsarbeten som utförts

Gör konverteringen enligt planen eller beskrivningen och meddela Traficom uppgifterna om den godkända konverteringsbesiktningen inom två månader från att du har tagit del av det villkorliga beslutet.

Meddela uppgifterna enligt anvisningarna som följde med det villkorliga beslutet.

4: Bekräftande och utbetalning av stödet

Beslutet om att bevilja konverteringsstöd kan bekräftas om alla förutsättningar för beviljandet av stödet uppfylls. Stödet betalas enligt beslutet om bekräftelse.

Om företaget inte inom två månader från att ha tagit del av det villkorliga beslutet meddelar de verkställda konverteringsarbetena förkastar Traficom ansökan.

KUNDTJÄNST

Traficoms rådgivning, tfn 029 534 5100 (vardagar kl. 8–16.15).