Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Ansök om verkstads- eller kontrollkort

Tillståndspliktiga verkstäder kan ansöka om verkstadskort hos Traficom. Verkstadskortet möjliggör testning, kalibrering och aktivering av färdskrivare samt nedladdning av uppgifterna i dem. Kontrollkortet används av tillsynsmyndigheter (polisen, Gränsbevakningsväsendet, Tullen och arbetarskyddsmyndigheter).

För att verkstadskort ska kunna utfärdas krävs det att verkstaden har fått Traficoms godkännande för reparation av den smarta färdskrivaren. Godkännandet och kortet söks hos Traficom.

Tillsynsmyndigheter kan ansöka om kontrollkort hos Traficom.