Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt befrielse från skatt

Parkeringstillståndet för rörelsehindrade ersatte parkeringstillståndet för personer med funktionsnedsättning fr.o.m. den 1 juni 2020. Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning som beviljats före den 1 juni 2020 gäller normalt till slutet av tillståndets giltighetstid. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är personligt.

I denna tjänst kan du ansöka om ett nytt parkeringstillstånd eller förnya ett tidigare beviljat parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning eller parkeringstillstånd för rörelsehindrade endast för dig själv. För att använda e-tjänsten behöver du personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Om till exempel ditt parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning eller parkeringstillstånd för rörelsehindrade har försvunnit, kan du ansöka om en duplett. Dessa ansökningar kan endast lämnas in till Traficoms tjänsteleverantör Ajovarma.

Parkeringstillståndet för rörelsehindrade kan beviljas om förutsättningarna för beviljande uppfylls på basis av ett läkarutlåtande. När du ansöker om parkeringstillstånd kan du samtidigt ansöka om befrielse från fordonsskattens grundskatt. Tillståndet kan användas för ett fordon som tillståndsinnehavaren själv kör eller transporteras med. Tillståndet gäller i alla EU-medlemsstater. 

I Traficoms e-tjänst kan du ansöka om ett nytt parkeringstillstånd eller förnya ett tidigare beviljat tillstånd. För att använda e-tjänsten behöver du nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Ifall ditt parkeringstillstånd för rörelsehindrade har försvunnit, stulits eller förstörts kan du ansöka om en duplett. Ansökan om duplett kan endast lämnas in till Traficoms tjänsteleverantör Ajovarma. Personen kan inneha endast ett tillstånd åt gången.

Så här ansöker du om parkeringstillstånd för rörelsehindrade i e-tjänsten eller hos Ajovarma

1: 1: Skaffa ett läkarutlåtande vid behov

Du ska skaffa ett läkarutlåtande om du inte har ett tidigare parkeringstillstånd eller om du har tidigare beviljats ett tidsbundet tillstånd för en kortare tid än 10 år. Utlåtandet ska uppfylla förutsättningarna för beviljande av tillstånd. Blanketter för utlåtandet för parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns hos läkarna och vid läkarstationerna.

2: Lämna in ansökan

Du kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade i Traficoms e-tjänst (20 e) om du uppfyller villkoren för att använda tjänsten. Alternativt kan du ansöka om tillståndet hos Ajovarma (20 e).

Om ansökan görs hos Ajovarma behöver ansökan och ett eventuellt läkarutlåtande inte lämnas in personligen utan de kan lämnas in av en annan person som företräder den rörelsehindrade personen. Ansökan ska betalas i samband med att den lämnas in.

I samband med ansökan om parkeringstillstånd kan du också ansöka om befrielse från fordonsskattens grundskatt. Uppge i ansökan eller i e-tjänsten den skattskyldiges personbeteckning samt registreringsnumret för det fordon för vilket du ansöker om befrielse. Du kan ansöka om befrielse i samband med ansökan om nytt parkeringstillstånd och förnyelse av ett tidigare parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning eller för rörelsehindrade, men inte i samband med ansökan om duplett. Befrielsens giltighetstid är bunden till parkeringstillståndets varaktighet.

 

Alternativt kan du ansöka om parkeringstillstånd hos ett av Ajovarmas serviceställen.

3: 3:Parkeringstillstånd skickas hem

Parkeringstillståndet skickas hem till dig per post inom cirka 6 veckodagar efter att ansökan lämnats in, om förutsättningarna för beviljande av tillstånd uppfylls. Om det finns brister i din elektroniska ansökan kontaktas du av Ajovarmas kundtjänst.

Vårdanstalter kan beviljas parkeringstillstånd för transport av klienter. Tillstånd ska ansökas hos Ajovarma för en anställd vid vårdanstalten. Tillstånd kan inte beviljas ett företag. Som en bilaga till ansökan ska fogas en fritt formulerad redogörelse för vårdanstaltens verksamhet och behovet av parkeringstillstånd. Anställda vid en vårdanstalt beviljas alltid ett tidsbundet tillstånd som gäller i fem år.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Om du inte vill använda den elektroniska tjänsten ta ansökan jämte bilagor med dig och besök Ajovarma. Du ska betala ansökan samtidigt som du lämnar in den. Skicka inte ansökan per post!