Beställning av registerutdrag och gravationsbevis

Behöver du registeruppgifter och uppgifter om eventuella gravationer för ett fartyg? Beställ ett utdrag ur fartygsregistret eller ett gravationsbevis.

På fartygets registerutdrag ser du fartygets registeruppgifter och huruvida det finns inteckningar i fartyget eller ändringsförbud i registret. I gravationsbeviset ser du alla ikraftvarande inteckningar i fartyget och information om eventuella ändringsförbud.

Registerutdrag och gravationsbevis han skickas i pappersform eller i elektronisk form. Den elektroniska handlingen undertecknas och stämplas inte. 

Du kan beställa registerutdrag och gravationsbevis genom att skicka ett e-postmeddelande till: alusrekisteri@traficom.fi. I e-postmeddelandet ska du uppge fartygets identifieringsuppgifter, om du vill ha handlingen på finska, svenska eller engelska, beställer du handlingen i pappersform eller i elektronisk form samt leverans- och faktureringsadress. Uppge FO-nummer eller personbeteckning för faktureringen.

Priser:

  • registerutdrag  210 €
  • gravationsbevis 120 €
  • elektronisk handling 20 €