Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Förflyttningstillstånd

Förflyttningstillstånd beviljas för tillfällig förflyttning eller användning av ett fordon och omfattar förflyttningsmärken som ska fästas på fordonet och trafikförsäkring.

Ett förflyttningstillstånd är fordonsspecifikt och beviljas på ansökan vid ett besiktningsställe som utför registreringar eller vid vissa tullkontor (Extern länk)

Förflyttningstillstånd kan beviljas för

  • ett fordon som inte har genomgått första registrering 
  • ett avställt fordon 
  • ett påställt fordon för körning till besiktning eller en verkstad då fordonet har belagts med användnings- eller körförbud.

Förflyttningstillståndet ska medföras under körning.