Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Konverteringsstöd

När du bygger om en bensin- eller dieseldriven personbil till att drivas med gas eller etanol kan du få ekonomiskt stöd från Traficom för att täcka kostnaderna för ändringen. Konverteringsstöd kan fås under åren 2018–2021.

En ändrad bil presenteras vid ändringsbesiktning, varefter du kan söka konverteringsstöd hos Traficom.

Konverteringsstödet utgör

 • 1000 €, då en bil konverteras till att drivas med gas
 • 200 €, då en bil konverteras till att drivas med etanol.

Konverteringsstöd kan betalas bara en gång för samma bil och till samma person högst en gång per kalenderår.

Besiktningsställena ger råd i tekniska frågor.

  Förutsättningar för konverteringsstöd:

  • den sökande ska vara ägare eller innehavare
  • bilen som byggs om är en personbil
  • gas- eller etanolkonversionen har utförts i enlighet med Traficoms bestämmelse och ändringsbesiktning har godkänts efter 1.1.2018
  • som bilens drivkraft registreras gas helt eller delvis eller lämplighet för blandning med hög etanolhalt
  • ur statens budget kan användas pengar som öronmärkts för detta
  • vid etanoländringar kan ändringsbesiktningen endast utföras för bensindrivna bilar som tagits i bruk före 1.1.2007

  På basis av din ansökan skickar vi dig beslutet om beviljande av konverteringsstöd och stödet betalas till det bankkonto som du meddelat inom en månad från datumet då beslutet fattades

  Ansökningsblankett för konverteringsstöd (Extern länk)

  Författningar Lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift